The City At Eye Level – NL editie | Openluchthotel van Schaffelaar

Naar aanleiding van de Placemaking Week Amsterdam (oktober 2017) verscheen er een speciale NL editie van deze boekenreeks ‘The City At Eye Level’. Een selectie van bijna 40 verhalen van academici, steden, ontwikkelaars, ‘zealous nuts’ en anderen over hoe Nederlandse partijen werken aan het creëren van betere steden en goede publieke ruimtes. Daarin ook een groot artikel over het Openluchthotel van Schaffelaar – 40 bedden in de openbare ruimte – dat Urbanboost samen met Cascoland twee keer organiseerde.

Het gehele verhaal vindt u via onderstaande linkt

UrbanBoost op Overheid in Contact

Sinds deze zomer is er een nieuw platform voor vernieuwers in communicatie – Overheid in Contact – voor iedereen die wil werken aan een goed contact tussen overheid en samenleving door beter te communiceren. Dit platform wil mensen binnen en buiten de overheid daarbij motiveren en inspireren door kennis te delen en discussie aan te jagen.

Vanuit mijn kennis en ervaring mag ik als auteur regelmatig een bijdrage leveren aan dit platform.

Eerder verschenen reeds twee artikelen op het platform:

Wanneer jij als overheid de buurt wil zien, moet de buurt jou zien (27-09-2017)

Dit is een verhaal over ons project Gemaal Mercatorstraat, een verwaarloosde plek in Amsterdam rond een oud rioolgemaal annex transformatorhuis, een stinkende plaskrul en verwilderd openbaar groen. Een locatie, die we inmiddels samen met de buurt en de gemeente hebben omgetoverd in een prachtige ontmoetingsplek. In dit eerste deel van een tweeluik lees je hoe we dit ‘maatschappelijk initiatief’ samen met de buurt hebben aangepakt, hoe we de samenwerking met de gemeente hebben ervaren en natuurlijk wat we geleerd hebben in dit project.

Lees het volledige artikel op Overheid in Contact

Hoe betrokken bewoners en aarzelende ambtenaren samen een Amsterdams plein realiseerden (4-10-2017)

Een maatschappelijk initiatief als Gemaal Mercator brengt nieuwe vormen van werken en communiceren met zich mee. En dat is wennen. Voor alle betrokken partijen. In dit artikel lees je hoe het nieuwe ontwerp voor het plein rond het nutsgebouw Mercator met vallen en opstaan werd gerealiseerd. Een verhaal over miscommunicatie en irritaties, maar ook over verrassingen en mooie, gedragen oplossingen.

Lees het volledige artikel op Overheid in Contact

Sloterdijk Stad officieel van start

Op 22 juni is de Sloterdijk Stad community officieel gelanceerd tijdens de informatiebijeenkomst van de Gemeente Amsterdam over de ontwikkelingen in en rond het stationsgebied van Sloterdijk. Sloterdijk Stad is een intiatief van Urbanboost en richt zich samen met de gemeente Amsterdam op alle gebruikers en belanghebbenden in het gebied, van toeristen tot scholieren, van vastgoedeigenaren tot (toekomstige) bewoners.
Naast een informatie en communicatiekanaal vormt Sloterdijk Stad ook de community van experts die ingezet kunnen worden bij de placemaking in het gebied. Samen met STIPO kijken we hierbij hoe we van de openbare ruimte in het gebied (weer) aangename verblijfsplekken kunnen maken – ook met het oog op het toekomstige gebruik van het gebied en de functies die aan de omgeving worden toegevoegd.

Op de hoogte blijven? Volg Sloterdijk Stad.

Placemaking Week 2017

In oktober vindt de Placemaking Week 2017 plaats. Vanuit Amsterdam zullen honderden placemakers uit de hele wereld kennis maken met Nederlandse placemakingprojecten. Samen met STIPO, Pakhuis de Zwijger en Project for Public Spaces zijn wij – als onderdeel van PlacemakingPlus – betrokken bij de organisatie van dit congres. Deelnemers krijgen een uitgebreid programma voorgeschoteld met vooral veel sessie op locatie – van placegames tot stadsexpedities.  Daarnaast is kennisuitwisseling en netwerken natuurlijk ook een belangrijk doel van deze week.

Tijdens het congres zal er ook een speciale editie verschijnen van het boek ‘The city at eye level’ met voorbeelden van Nederlandse placemakingprojecten – waaronder ons Openlucht Hotel Van Schaffelaar.

De Regenwacht van start

Samen met Plan Bruist en Buro Regen & Water is Urbanboost gestart met De Regenwacht. In opdracht van Amsterdam Rainproof onderzoeken we hoe we de Amsterdammers meer bewust kunnen maken van de maatregelen die zij kunnen treffen om wateroverlast en -schade te beperken als gevolg van de hevige regenbuien en hoe we ze kunnen helpen bij het nemen van deze maatregelen.

De Regenwacht combineert de jarenlange ervaring op het gebied van projectmanagement van (innovatieve) civiele werken in stad (PlanBruist) met het regenbestendig ontwerp van tuinen en publieke ruimten (Buro Regen & Water) aangevuld met procesmatige aanpak van bewonersinitiatieven en community building (UrbanBoost)  Door de  ruime ervaring met bewonersparticipatie krijgt De Regenwacht snel inzichtelijk wat er leeft op straat.