UrbanBoost op Overheid in Contact

Sinds deze zomer is er een nieuw platform voor vernieuwers in communicatie – Overheid in Contact – voor iedereen die wil werken aan een goed contact tussen overheid en samenleving door beter te communiceren. Dit platform wil mensen binnen en buiten de overheid daarbij motiveren en inspireren door kennis te delen en discussie aan te jagen.

Vanuit mijn kennis en ervaring mag ik als auteur regelmatig een bijdrage leveren aan dit platform.

Eerder verschenen reeds twee artikelen op het platform:

Wanneer jij als overheid de buurt wil zien, moet de buurt jou zien (27-09-2017)

Dit is een verhaal over ons project Gemaal Mercatorstraat, een verwaarloosde plek in Amsterdam rond een oud rioolgemaal annex transformatorhuis, een stinkende plaskrul en verwilderd openbaar groen. Een locatie, die we inmiddels samen met de buurt en de gemeente hebben omgetoverd in een prachtige ontmoetingsplek. In dit eerste deel van een tweeluik lees je hoe we dit ‘maatschappelijk initiatief’ samen met de buurt hebben aangepakt, hoe we de samenwerking met de gemeente hebben ervaren en natuurlijk wat we geleerd hebben in dit project.

Lees het volledige artikel op Overheid in Contact

Hoe betrokken bewoners en aarzelende ambtenaren samen een Amsterdams plein realiseerden (4-10-2017)

Een maatschappelijk initiatief als Gemaal Mercator brengt nieuwe vormen van werken en communiceren met zich mee. En dat is wennen. Voor alle betrokken partijen. In dit artikel lees je hoe het nieuwe ontwerp voor het plein rond het nutsgebouw Mercator met vallen en opstaan werd gerealiseerd. Een verhaal over miscommunicatie en irritaties, maar ook over verrassingen en mooie, gedragen oplossingen.

Lees het volledige artikel op Overheid in Contact

Sloterdijk Stad officieel van start

Op 22 juni is de Sloterdijk Stad community officieel gelanceerd tijdens de informatiebijeenkomst van de Gemeente Amsterdam over de ontwikkelingen in en rond het stationsgebied van Sloterdijk. Sloterdijk Stad is een intiatief van Urbanboost en richt zich samen met de gemeente Amsterdam op alle gebruikers en belanghebbenden in het gebied, van toeristen tot scholieren, van vastgoedeigenaren tot (toekomstige) bewoners.
Naast een informatie en communicatiekanaal vormt Sloterdijk Stad ook de community van experts die ingezet kunnen worden bij de placemaking in het gebied. Samen met STIPO kijken we hierbij hoe we van de openbare ruimte in het gebied (weer) aangename verblijfsplekken kunnen maken – ook met het oog op het toekomstige gebruik van het gebied en de functies die aan de omgeving worden toegevoegd.

Op de hoogte blijven? Volg Sloterdijk Stad.

De Regenwacht van start

Samen met Plan Bruist en Buro Regen & Water is Urbanboost gestart met De Regenwacht. In opdracht van Amsterdam Rainproof onderzoeken we hoe we de Amsterdammers meer bewust kunnen maken van de maatregelen die zij kunnen treffen om wateroverlast en -schade te beperken als gevolg van de hevige regenbuien en hoe we ze kunnen helpen bij het nemen van deze maatregelen.

De Regenwacht combineert de jarenlange ervaring op het gebied van projectmanagement van (innovatieve) civiele werken in stad (PlanBruist) met het regenbestendig ontwerp van tuinen en publieke ruimten (Buro Regen & Water) aangevuld met procesmatige aanpak van bewonersinitiatieven en community building (UrbanBoost)  Door de  ruime ervaring met bewonersparticipatie krijgt De Regenwacht snel inzichtelijk wat er leeft op straat.

Contentmanagement Westerpark West

20151208_105817-1Aan de Haarlemmerweg (Amsterdam) vindt de komende jaren een grote transformatie plaats. Het gebied dat jaren dienst deed als kantorencomplex – Postgiro, Postbank en ING – zal de komende jaren veranderen in de nieuwe woonwijk Westerpark West met ca. 800 woningen.

UrbanBoost is gevraagd vanwege de kennis van de buurt en de ervaringen met community building mee te denken over hoe deze nieuwe wijk verbonden kan worden aan de bestaande woonwijk aan de andere zijde van de Haarlemmerweg – een weg die een barrière vormt tussen beide gebieden.
Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium, waarbij het nu vooral van belang is om de omwonenden en geïnteresseerden te informeren over het project. Lees verder

Middle-up-down – de nieuwe buzz in gemeenteland

Deze publicatie verscheen eerder in het boek Open Gemeenten – Sociale media-almanak voor gemeenten
(David Kok/Ewoud de Voogd)


Middle-up-down – de nieuwe buzz in gemeenteland 
(Lex de Jong)


In september 2013 lanceerde de koning ‘zijn’ participatiemaatschappij – zijn werknemers (ambtenaren) moesten meer loslaten, zodat ‘zijn volk’ meer initiatief kon gaan nemen. Vanaf dat moment kreeg participatie een heel andere betekenis. In het pretroonrede tijdperk was dat het van onderaf zaken oppakken omdat je dat nuttig, leuk of noodzakelijk vond.

Na de uitspraken van onze koning werd het voor velen vertaald in “U moet doen wat wij niet meer voor u regelen”; veel meer van bovenaf opgelegd. Ook zag je dat de gemeente zich meer en meer op de achtergrond plaatste en vond dat ‘de burgers’ het zelf moesten doen. Niet realiserende dat zij de steun van de gemeente vaak nodig hebben.

We zijn nu op een punt aan beland dat er bij wijze van spreken geen stoeptegel meer recht gelegd mag worden zonder dit eerst met de buurt te overleggen. Het is allemaal een beetje doorgeschoten. Lees verder