Sloterdijk Stad officieel van start

Op 22 juni is de Sloterdijk Stad community officieel gelanceerd tijdens de informatiebijeenkomst van de Gemeente Amsterdam over de ontwikkelingen in en rond het stationsgebied van Sloterdijk. Sloterdijk Stad is een intiatief van Urbanboost en richt zich samen met de gemeente Amsterdam op alle gebruikers en belanghebbenden in het gebied, van toeristen tot scholieren, van vastgoedeigenaren tot (toekomstige) bewoners.
Naast een informatie en communicatiekanaal vormt Sloterdijk Stad ook de community van experts die ingezet kunnen worden bij de placemaking in het gebied. Samen met STIPO kijken we hierbij hoe we van de openbare ruimte in het gebied (weer) aangename verblijfsplekken kunnen maken – ook met het oog op het toekomstige gebruik van het gebied en de functies die aan de omgeving worden toegevoegd.

Op de hoogte blijven? Volg Sloterdijk Stad.

Placemaking Week 2017

In oktober vindt de Placemaking Week 2017 plaats. Vanuit Amsterdam zullen honderden placemakers uit de hele wereld kennis maken met Nederlandse placemakingprojecten. Samen met STIPO, Pakhuis de Zwijger en Project for Public Spaces zijn wij – als onderdeel van PlacemakingPlus – betrokken bij de organisatie van dit congres. Deelnemers krijgen een uitgebreid programma voorgeschoteld met vooral veel sessie op locatie – van placegames tot stadsexpedities.  Daarnaast is kennisuitwisseling en netwerken natuurlijk ook een belangrijk doel van deze week.

Tijdens het congres zal er ook een speciale editie verschijnen van het boek ‘The city at eye level’ met voorbeelden van Nederlandse placemakingprojecten – waaronder ons Openlucht Hotel Van Schaffelaar.

Gemaal Mercator

In maart 2016 dienden buurtbewoners Arnoud Hekkens (Triburbia), Lex de Jong (UrbanBoost) en Waternet het maatschappelijk initiatief ´Project Gemaal Mercatorstraat’ in bij Stadsdeel West. Een plan voor een nieuw ontwerp voor de zuidwesthoek van het Erasmuspark.

Het maatschappelijk initiatief komt voort uit een lange periode van gesprekken met bewoners en ondernemers, interventies rondom het gemaal – buiten expo’s en open dagen – en overleggen met het stadsdeel. Onderdeel van deze ‘upgrade’ van de zuidwest hoek van het Erasmuspark is het ’regenplein’. Het Erasmuspark in Amsterdam West is namelijk niet alleen een park maar ook een echte stadspolder: een laaggelegen park met daaromheen dijken, een ringvaart en een gemaal om de waterstanden te regelen. Het pleintje dat wordt aangelegd naast het Gemaal Mercatorstraat is het eerste ‘regenplein’ in dit deel van Amsterdam.
Lees verder

Sfeerverlichting Solebayplein

De Gibraltarbuurt is een van de ‘vergeten’ buurten in Bos en Lommer – armoede, achterstallig onderhoud en weinig cohesie tussen buurtbewoners. Om hier verandering in te brengen zijn wij met Placemaking Plus gevraagd – samen met bewoners en -ondernemers ideeën te verzamelen tijdens de place game van 9 juli 2016.

Een van de gebieden die tijdens deze middag werd bezocht was het vergeten en donkere plantsoen gelegen tussen de Haarlemmerweg, Bos en Lommerweg en de Solebaystraat. De deelnemers waren het allemaal met elkaar eens dat dit stukje openbare ruimte de potentie heeft om uit te groeien tot een plein waar je graag zou willen zijn. Door de place game zijn de eerste stappen gezet om dit plantsoen terug te geven aan de bewoners. Lees verder

Openluchthotel van Schaffelaar

Het Jan van Schaffelaarplantsoen – een braakliggend terrein dat jaren wachtte op een herbestemming. Medio 2016 is daar gestart met de bouw van 250 appartementen, maar voor die tijd was in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een buurttuin – ondersteund door Cascoland.

Het moment dat de nieuwbouw werd aangekondigd was voor ons Cascoland en UrbanBoost het teken om op een gepaste manier afscheid te nemen van deze belangrijke plek voor de buurt en te koppelen aan de activiteiten rondom 4 en 5 mei. We kwamen met het (absurde) idee van het eerste openluchthotel van Amsterdam – ‘Hotel van Schaffelaar’ – waarbij voor één nacht 25 bedden in de openbare ruimte zijn geplaatst. Door omstandigheden – bouwcontainers in ‘het hotel’ – waren we echter genoodzaakt het hotel te verplaatsen naar een (mooiere) plek aan de overzijde van de straat.

Een unieke ervaring waar we ook een daad wilden stellen in het kader van 4 en 5 mei.
Het mogen leven, zeggen, doen en slapen in vrijheid en ons daarbij veilig kunnen voelen – iets wat voor vele vluchtelingen in ons land en mensen in andere landen geen vanzelfsprekendheid is.
Lees verder