The City At Eye Level – NL editie | Openluchthotel van Schaffelaar

Naar aanleiding van de Placemaking Week Amsterdam (oktober 2017) verscheen er een speciale NL editie van deze boekenreeks ‘The City At Eye Level’. Een selectie van bijna 40 verhalen van academici, steden, ontwikkelaars, ‘zealous nuts’ en anderen over hoe Nederlandse partijen werken aan het creëren van betere steden en goede publieke ruimtes. Daarin ook een groot artikel over het Openluchthotel van Schaffelaar – 40 bedden in de openbare ruimte – dat Urbanboost samen met Cascoland twee keer organiseerde.

Het gehele verhaal vindt u via onderstaande linkt

UrbanBoost op Overheid in Contact

Sinds deze zomer is er een nieuw platform voor vernieuwers in communicatie – Overheid in Contact – voor iedereen die wil werken aan een goed contact tussen overheid en samenleving door beter te communiceren. Dit platform wil mensen binnen en buiten de overheid daarbij motiveren en inspireren door kennis te delen en discussie aan te jagen.

Vanuit mijn kennis en ervaring mag ik als auteur regelmatig een bijdrage leveren aan dit platform.

Eerder verschenen reeds twee artikelen op het platform:

Wanneer jij als overheid de buurt wil zien, moet de buurt jou zien (27-09-2017)

Dit is een verhaal over ons project Gemaal Mercatorstraat, een verwaarloosde plek in Amsterdam rond een oud rioolgemaal annex transformatorhuis, een stinkende plaskrul en verwilderd openbaar groen. Een locatie, die we inmiddels samen met de buurt en de gemeente hebben omgetoverd in een prachtige ontmoetingsplek. In dit eerste deel van een tweeluik lees je hoe we dit ‘maatschappelijk initiatief’ samen met de buurt hebben aangepakt, hoe we de samenwerking met de gemeente hebben ervaren en natuurlijk wat we geleerd hebben in dit project.

Lees het volledige artikel op Overheid in Contact

Hoe betrokken bewoners en aarzelende ambtenaren samen een Amsterdams plein realiseerden (4-10-2017)

Een maatschappelijk initiatief als Gemaal Mercator brengt nieuwe vormen van werken en communiceren met zich mee. En dat is wennen. Voor alle betrokken partijen. In dit artikel lees je hoe het nieuwe ontwerp voor het plein rond het nutsgebouw Mercator met vallen en opstaan werd gerealiseerd. Een verhaal over miscommunicatie en irritaties, maar ook over verrassingen en mooie, gedragen oplossingen.

Lees het volledige artikel op Overheid in Contact

Middle-up-down – de nieuwe buzz in gemeenteland

Deze publicatie verscheen eerder in het boek Open Gemeenten – Sociale media-almanak voor gemeenten
(David Kok/Ewoud de Voogd)


Middle-up-down – de nieuwe buzz in gemeenteland 
(Lex de Jong)


In september 2013 lanceerde de koning ‘zijn’ participatiemaatschappij – zijn werknemers (ambtenaren) moesten meer loslaten, zodat ‘zijn volk’ meer initiatief kon gaan nemen. Vanaf dat moment kreeg participatie een heel andere betekenis. In het pretroonrede tijdperk was dat het van onderaf zaken oppakken omdat je dat nuttig, leuk of noodzakelijk vond.

Na de uitspraken van onze koning werd het voor velen vertaald in “U moet doen wat wij niet meer voor u regelen”; veel meer van bovenaf opgelegd. Ook zag je dat de gemeente zich meer en meer op de achtergrond plaatste en vond dat ‘de burgers’ het zelf moesten doen. Niet realiserende dat zij de steun van de gemeente vaak nodig hebben.

We zijn nu op een punt aan beland dat er bij wijze van spreken geen stoeptegel meer recht gelegd mag worden zonder dit eerst met de buurt te overleggen. Het is allemaal een beetje doorgeschoten. Lees verder

Gemeentelijke ‘communiticatie’ – gebruik bestaande buurtcommunities

Deze publicatie verscheen eerder in het boek Digitale Dialoog – Sociale Media-almanak voor gemeenten (David Kok)

Gemeentelijke ‘communiticatie’ – gebruik bestaande buurtcommunities (Lex de Jong)

“Wanneer we een TruYou – account verplicht stellen voor het betalen van belasting of gebruikmaken van allerlei overheidsdiensten, dan komen we dicht bij een dekkingsgraad van honderd procent. Dan kunnen we ook op elk gewenst moment de stemming in het land peilen. Stel dat een kleine stad een besluit ergens over wil nemen. TruYou beschikt over alle adressen, dus de inwoners van die stad kunnen worden geselecteerd voor een stemming. En als ze dan stemmen zijn de resultaten binnen . ”
(De Cirkel – Dave Eggers, pag 355)

Veel mensen hebben een mening over het nieuwe tijdperk dat door Dave Eggers in ‘De Cirkel’ wordt beschreven. Zover als Dave Eggers het beschrijft zijn we (nog) niet, de werkelijkheid is juist dat de overheid nog onvoldoende gebruik maakt van de online mogelijkheden die er al zijn. Er zijn al veel buurtcommunities (de meesten groter, zichtbaarder en actiever dan die van de overheid zelf) waar de overheid meer op in zou kunnen haken.

De overheid heeft de plicht haar bewoners actief te informeren. Men houdt daarbij echter nog te vaak vast aan het oude stramien waarbij men denkt alle burgers te bereiken door de eigen communicatiekanalen in te zetten, zoals kennisgevingen in de huis-aan-huiskrant en berichten op de eigen website. In deze tijd van de ‘Nee- Nee-stickers’ op de brievenbus en een afnemend aantal mensen dat nog een krant leest, is het een illusie om te denken dat iedereen nog op deze wijze te bereiken is. Met de opkomst van de sociale media zijn er daarentegen veel nieuwe netwerken ontstaan met een groot bereik met een potentieel om een grote groep burgers te informeren. En online communities kennen (nog) geen ‘Nee-Nee-stickers’. Lees verder