Contentmanagement Westerpark West

Contentmanagement Westerpark West

Aan de Haarlemmerweg (Amsterdam) vindt de komende jaren een grote transformatie plaats. Het gebied dat jaren dienst deed als kantorencomplex – Postgiro, Postbank en ING – zal de komende jaren veranderen in de nieuwe woonwijk Westerpark West met ca. 800 woningen.

UrbanBoost is gevraagd vanwege de kennis van de buurt en de ervaringen met community building mee te denken over hoe deze nieuwe wijk verbonden kan worden aan de bestaande woonwijk aan de andere zijde van de Haarlemmerweg – een weg die een barrière vormt tussen beide gebieden.
Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium, waarbij het nu vooral van belang is om de omwonenden en geïnteresseerden te informeren over het project.

Dit doen we op drie manieren. Op de eerste plaats is er door de projectontwikkelaar aan de overzijde van het project ‘de woonkamer‘ ingericht in een oud winkelpand. Dit is een ontmoetingsplek voor de buurt, een informatiepunt voor geïnteresseerden en een ontvangstruimte voor de werkgroepen die zich bezig houden met de invulling van verschillende onderdelen van het project.

20160205_18133920160222_171316-120151208_105817-1

Uniek is dat de projectontwikkelaar reeds in het stadium – waarop de ING nog in de panden werkzaam is – UrbanBoost heeft gevraagd de contentmanagement te verzorgen voor een informatiekrant en website over de plannen voor het gebied.
Naast het verzorgen van copy heeft UrbanBoost ook een locale fotograaf en journalist ingehuurd – op de eerste plaats natuurlijk vanwege de kwaliteit, maar ook in verband met de kennis van de buurt. De content voor de website en krant – interviews met bewoners uit de buurt en betrokkenen bij het project – is volledig verzorgd door mensen uit de buurt.