WAT DOET DE REGENWACHT?

De Regenwacht wil burgers meer bewust maken van de risico’s van waterschade en – overlast  als gevolg van extreme regenbuien waar we in de toekomst steeds vaker mee te maken krijgen. Vooral burgers op de begane grond, met een souterrain of een tuin lopen risico op natte voeten, maar ook andere bewoners kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van het overlast.

De Regenwacht lost direct op waar mogelijk omdat er ook al veel is alleen is dat nog onbekend. Maar de Regenwacht maakt deze ongemakkelijke situatie van bewust onbekwaam ook zichtbaar, definieert casussen en zet ze op de agenda: is dit representatief voor ook andere situaties in de stad? Welke lessen moeten nog worden opgedaan, wat kunnen we van elkaar leren, waar zit de energie om tot actie over te gaan? Wij zijn overtuigd dat een deel van de stedelingen vérder wil gaan, en dat die kracht dé kracht is die grotere veranderingen teweeg kan brengen, van onderop maar wel met hulp van bovenaf.

De Regenwacht verbindt de energieën die er zijn bij de gebruikers van de stad met de opgaven en verantwoordelijkheden. Deze naar elkaar verduidelijken, praktijkkennis en ervaringen zoveel mogelijk en open met elkaar te delen. De Regenwacht biedt primair hulp aan bewoners.

  • De Regenwacht richt daartoe een Pechhulp in, een bereikbaar en beschikbaar platform waar bewoners terecht kunnen met hun probleem.
  • Publicatie van casussen en initiatieven (delen via verschillende fora)
  • Uitvoeren van interventies: kan activistisch of inspirerend, verbindend (kennis & netwerk)

De Regenwacht is ontstaan op initiatief van Buro Regen & WaterPlan Bruist en Urbanboost – drie partners van Amsterdam Rainproof.