Lex treedt toe tot het O-team

Lex treedt toe tot het O-team

Het O-team ondersteunt gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij complexe ruimtelijke opgaven. Het team helpt de opgave te verhelderen en verkent kansen en oplossingen. De betrokken partijen kunnen daarna aan de slag vanuit een scherper beeld van het probleem en een duidelijker inzicht in de oplossingen.

Als inhoudelijk secretaris co├Ârdineert Lex alle ontmoetingsmomenten tussen opdrachtgever, ontwerpers, stakeholders en het O-team zelf. Daarnaast zet hij zijn kennis en ervaring op het terrein van placemaking, (publieke) gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie binnen de complex ruimtelijke vraagstukken en adviezen waar het O-team zich mee bezig houdt.