MEDIA

Brandpunt – Hoe we vechten tegen een eeuwige vijand: het water [ 18 oktober 2017]
Samen met twee andere partners binnen het door Waternet geïnitieerde project Amsterdam Rainproof – PlanBruist en UrbanBoost – is Ivo in Amsterdam te vinden als ‘Regenwacht’. Vanuit dit initiatief wil hij Amsterdammers bewust maken van de risico’s van waterschade en – overlast en met hen naar oplossingen zoeken. Hij krijgt steeds meer meldingen van hevige regenbuien, wat in de stadse omgeving voor problemen kan zorgen. Hij en zijn collega’s bouwen onder andere plekken met putten waar het regenwater tijdelijk kan bufferen.

Bekijk de hele uitzending van Brandpunt +