UrbanBoost

♦ UrbanBoost x Urban Management ♦ Het betrekken van alle stakeholders bij ingrepen in de publieke ruimte vraagt om een spil in het web tussen burgers, de markt en de overheid. Met het oog op de omgevingswet kan UrbanBoost vanuit deze centrale rol de verschillende partijen samenbrengen, waarbij het horen van en luisteren naar de burger extra aandacht behoeft.

♦ UrbanBoost x Placemaking ♦ samen met bewoners en lokale ondernemers begeleidt UrbanBoost placemakingtrajecten waarbij samen met bewoners en lokale ondernemers de publieke ruimte in de stad (weer) wordt getransformeerd in aangename plekken waar de (toekomstige) gebruiker graag wil verblijven.

UrbanBoost x Klimaatadaptatie ♦ de stad heeft steeds vaker te maken met extreme regenbuien en warme droge zomers. UrbanBoost zoekt samen met de eigenaren/gebruikers van private en publieke ruimten naar oplossingen om wateroverlast en hittestress te verminderen.

UrbanBoost x Communicatie ♦ Gebruikmakend van een communicatiestrategie met een twist weet UrbanBoost opvallende creatieve campagnes en interventies te creëren om bottom-up initiatieven, zichtbaarder te maken, gebiedsontwikkelingsprojecten te promoten of het imago van buurten en winkelcentra te verbeteren.

UrbanBoost x Kennisdelen ♦ Een mens is nooit uitgeleerd en in dat kader deelt UrbanBoost alle kennis en ervaringen graag met anderen middels lezingen, gastcolleges, inspiratie- en brainstormsessies of op maat gemaakte workshops.


UrbanBoost is:
♦♦ Urban Innovation en Urban Management
♦♦ Placemaking, Coöperatieve gebiedsontwikkeling en Co-creatie
♦♦ Klimaatadaptatie en rainproof
♦♦ Communicatiestrategie, Streetbranding & Gebiedsmarketing
♦♦ Workshops en inspiratiesessies


UrbanBoost voert zowel zelfstandig projecten uit maar werkt vaak ook samen met andere bureaus om krachten en expertise te bundelen – wat ten goede komt aan de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat.