UrbanBoost

♦ UrbanBoost x Urban Management UrbanBoost kan vanuit een centrale rol burgers, de markt en overheid samenbrengen bij ingrepen in de openbare ruimte. Het betrekken van al deze stakeholders bij complexe vraagstukken vraagt om een spil in het web met oog voor ieders belangen.

♦ UrbanBoost x PlacemakingUrbanBoost observeert, analyseert en adviseert hoe samen met bewoners en lokale ondernemers de publieke ruimte (weer) kan worden getransformeerd in aangename plekken.

UrbanBoost x KlimaatadaptatieUrbanBoost zoekt samen met de eigenaren/gebruikers van private en publieke ruimten naar oplossingen om wateroverlast en hittestress te verminderen. De stad krijgt steeds vaker te maken met extreme regenbuien en warme droge zomers.

UrbanBoost x CommunicatieUrbanBoost weet opvallende creatieve campagnes te creƫren om initiatieven zichtbaarder te maken, gebiedsontwikkelingsprojecten te promoten of het imago van buurten en winkelcentra te verbeteren door gebruik te maken van een communicatiestrategie met een twist.

UrbanBoost x KennisdelenUrbanBoost deelt kennis en ervaringen graag met anderen middels lezingen, gastcolleges, inspiratie- en brainstormsessies. Een mens is immers nooit uitgeleerd!