Regenwachtstation Middenmeer

Regenwachtstation Middenmeer

Stadsdeel Amsterdam Oost heeft de Regenwacht gevraagd om in Middenmeer-Noord bewoners meer bewust te maken van de overlast waar we mee te maken krijgen als gevolg van hevige regenval en hittestress. De vraag aan de Regenwacht was om buurtbewoners en ondernemers meer bewust te maken van deze overlast te verminderen en ze te adviseren over wat zij zelf hier tegen zouden kunnen doen.
Maar tussen de vraag van de gemeente en het moment dat je bij iemand in zijn tuin staat voor een inventarisatie om een advies te kunnen schrijven zit een lange weg.

Je moet als Regenwacht zichtbaar zijn in de buurt om met mensen in contact komen om over klimaatadaptatie te kunnen vertellen. Vervolgens moet je de juiste mensen treffen met een tuin én een probleem of zij die al klimaatbewust zijn verder te helpen.
De Regenwacht introduceerde het Regenwachtstation Middenmeer – een picknicktafel op het plein in het hart van de buurt. Het Regenwachtstation was elke woensdagmiddag bemand en de andere dagen was de picknicktafel gewoon voor iedereen die er gebruik van wilde maken. Dit hadden we ook expliciet op de tafel vermeld, zodat gebruikers ons woensdags op kwamen zoeken. Het leverde soms wel de situatie op dat we de picknicktafel op een andere plek op het plein terugvonden dan waar we het achter hadden gelaten. Voor ons een teken dat deze werd gebruikt.

Het Regenwachtstation leverde interessante gesprekken uit, maar toch onvoldoende om bij genoeg mensen in hun achtertuin terecht te komen.
We hebben het toen over een andere boeg gegooid door ons verhaal te vertalen in een educatief programma voor de lagere school in de buurt.
Met de leerlingen werden klimaatvriendelijke tuinen ontworpen, dat kon hun eigen tuin zijn of een tuin van hun dromen.
De ontwerpen heeft de Regenwacht voorzien van concrete middelen of materialen en verwerkt in een expositie in de school.
Doordat leerlingen thuis over het project vertelden hielpen zij ons met het meer klimaatbewust maken en informeren van de ouders.
Tijdens de opening van de expo konden wij vervolgens in gesprek met de ouders vaak aan de hand van de voorgestelde maatregelen al een vervolgafspraak maken.

Uiteindelijk hebben we op deze manier een groot aantal bewoners een zetje kunnen geven over het meer klimaatbestendig maken van hun eigen tuin én de publieke ruimte. Voor een tiental tuinen hebben de adviezen ook geleid tot een (gedeeltelijke) uitvoering van de te nemen maatregelen.