Sfeerverlichting Solebayplein

Sfeerverlichting Solebayplein

De Gibraltarbuurt is een van de ‘vergeten’ buurten in Bos en Lommer – armoede, achterstallig onderhoud en weinig cohesie tussen buurtbewoners. Om hier verandering in te brengen zijn wij met Placemaking Plus gevraagd – samen met bewoners en -ondernemers ideeën te verzamelen tijdens de place game van 9 juli 2016.

Een van de gebieden die tijdens deze middag werd bezocht was het vergeten en donkere plantsoen gelegen tussen de Haarlemmerweg, Bos en Lommerweg en de Solebaystraat. De deelnemers waren het allemaal met elkaar eens dat dit stukje openbare ruimte de potentie heeft om uit te groeien tot een plein waar je graag zou willen zijn. Door de place game zijn de eerste stappen gezet om dit plantsoen terug te geven aan de bewoners.

Zo’n transformatie kost tijd – zeker wanneer je de bewoners wil betrekken bij dit proces en niet alles vanachter de tekentafel wil ontwerpen. Nu was het dat er al jaren een ontwerp lag om het plantsoen op te knappen – een ontwerp waar bewoners destijds ook betrokken zijn geweest. De uitvoering hiervan laat echter om verschillende redenen op zich wachten.

Welke stappen hebben wij samen met de deelnemers – vooruitlopend op deze herinrichting van het park reeds genomen?

Geef het gebied naamsbekendheid
Door het naamloze gebied om te dopen tot het Solebayplein in het Gibraltarkwartier heeft het gebied een naam, bestaat de plek en kan het gaan leven in de buurt. Deze naamgeving wordt versterkt door het stoepbord op het plein – voor de deur van Lot’s Toko – adoptant van het plein.

Maak het Solebayplein zichtbaar – 
Het Solebayplein staat bekend als een donker park met een grote gevoel van onveiligheid. In het najaar bleek dat er nog budget
beschikbaar was voor bewonersinitiatieven. Dit deed een lichtje branden en door slim in te kopen – recycling van kerstverlichting van een nagelegen buurt – is er rondom het plein vlak voor kerst de sfeerverlichting ontstoken.

Op het moment dat de herinrichting rond de zomer 2017 van start gaat is het Solebayplein in de volksmond al een plek geworden en zal het na de herinrichting sneller worden toegeëigend door de bewoners en ondernemers in de buurt.

De eerste stappen zijn gezet – we kijken met spanning uit naar het eind

Een uitgebreide beschrijving van de resultaten van de place game ‘Gibraltar Rocks’ vind je hier