UrbanBoost op Overheid in Contact

Sinds deze zomer is er een nieuw platform voor vernieuwers in communicatie – Overheid in Contact – voor iedereen die wil werken aan een goed contact tussen overheid en samenleving door beter te communiceren. Dit platform wil mensen binnen en buiten de overheid daarbij motiveren en inspireren door kennis te delen en discussie aan te jagen.

Vanuit mijn kennis en ervaring mag ik als auteur regelmatig een bijdrage leveren aan dit platform.

Eerder verschenen reeds twee artikelen op het platform:

Wanneer jij als overheid de buurt wil zien, moet de buurt jou zien (27-09-2017)

Dit is een verhaal over ons project Gemaal Mercatorstraat, een verwaarloosde plek in Amsterdam rond een oud rioolgemaal annex transformatorhuis, een stinkende plaskrul en verwilderd openbaar groen. Een locatie, die we inmiddels samen met de buurt en de gemeente hebben omgetoverd in een prachtige ontmoetingsplek. In dit eerste deel van een tweeluik lees je hoe we dit ‘maatschappelijk initiatief’ samen met de buurt hebben aangepakt, hoe we de samenwerking met de gemeente hebben ervaren en natuurlijk wat we geleerd hebben in dit project.

Lees het volledige artikel op Overheid in Contact

Hoe betrokken bewoners en aarzelende ambtenaren samen een Amsterdams plein realiseerden (4-10-2017)

Een maatschappelijk initiatief als Gemaal Mercator brengt nieuwe vormen van werken en communiceren met zich mee. En dat is wennen. Voor alle betrokken partijen. In dit artikel lees je hoe het nieuwe ontwerp voor het plein rond het nutsgebouw Mercator met vallen en opstaan werd gerealiseerd. Een verhaal over miscommunicatie en irritaties, maar ook over verrassingen en mooie, gedragen oplossingen.

Lees het volledige artikel op Overheid in Contact

Placemaking Week 2017

In oktober vindt de Placemaking Week 2017 plaats. Vanuit Amsterdam zullen honderden placemakers uit de hele wereld kennis maken met Nederlandse placemakingprojecten. Samen met STIPO, Pakhuis de Zwijger en Project for Public Spaces zijn wij – als onderdeel van PlacemakingPlus – betrokken bij de organisatie van dit congres. Deelnemers krijgen een uitgebreid programma voorgeschoteld met vooral veel sessie op locatie – van placegames tot stadsexpedities.  Daarnaast is kennisuitwisseling en netwerken natuurlijk ook een belangrijk doel van deze week.

Tijdens het congres zal er ook een speciale editie verschijnen van het boek ‘The city at eye level’ met voorbeelden van Nederlandse placemakingprojecten – waaronder ons Openlucht Hotel Van Schaffelaar.

Middle-up-down – de nieuwe buzz in gemeenteland

Deze publicatie verscheen eerder in het boek Open Gemeenten – Sociale media-almanak voor gemeenten
(David Kok/Ewoud de Voogd)


Middle-up-down – de nieuwe buzz in gemeenteland 
(Lex de Jong)


In september 2013 lanceerde de koning ‘zijn’ participatiemaatschappij – zijn werknemers (ambtenaren) moesten meer loslaten, zodat ‘zijn volk’ meer initiatief kon gaan nemen. Vanaf dat moment kreeg participatie een heel andere betekenis. In het pretroonrede tijdperk was dat het van onderaf zaken oppakken omdat je dat nuttig, leuk of noodzakelijk vond.

Na de uitspraken van onze koning werd het voor velen vertaald in “U moet doen wat wij niet meer voor u regelen”; veel meer van bovenaf opgelegd. Ook zag je dat de gemeente zich meer en meer op de achtergrond plaatste en vond dat ‘de burgers’ het zelf moesten doen. Niet realiserende dat zij de steun van de gemeente vaak nodig hebben.

We zijn nu op een punt aan beland dat er bij wijze van spreken geen stoeptegel meer recht gelegd mag worden zonder dit eerst met de buurt te overleggen. Het is allemaal een beetje doorgeschoten. Lees verder

Ik ben een communicerend borrelaar!

11407199_998274153519033_2511006741939619605_nDonderdag 11 juni 2015 mocht ik in Pakhuis de Zwijger plaatsnemen in een panel bij de  discussie ‘Gebiedsontwikkeling – Communicatiebureaus overbodig?

Deze sessie was georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van ‘De Wijde Blik’ – gespecialiseerd communicatiebureau voor gebiedsontwikkelingstrajecten.

In het verlengde van de stellige stelling lag de vraag of bottom-up initiatieven inmiddels niet de rol van deze communicatiebureaus hebben overgenomen.

Bottom-up initiatieven die binnen de branche – zo werd mij hier voor het eerst duidelijk – ‘de borrelaars’ worden genoemd. Ik zou die scheiding niet meteen zo gelegd hebben, maar aan de andere kant voelt het ook wel goed. Enerzijds klinkt het met deze titel alsof de traditionele bureaus deze initiatiefnemers van onderaf nog niet heel serieus nemen, anderzijds wanneer men een groep een naam geeft zijn ze blijkbaar aanwezig en op sommige terreinen al een bedreiging. Lees verder