De Regenwacht van start

Samen met Plan Bruist en Buro Regen & Water is Urbanboost gestart met De Regenwacht. In opdracht van Amsterdam Rainproof onderzoeken we hoe we de Amsterdammers meer bewust kunnen maken van de maatregelen die zij kunnen treffen om wateroverlast en -schade te beperken als gevolg van de hevige regenbuien en hoe we ze kunnen helpen bij het nemen van deze maatregelen.

De Regenwacht combineert de jarenlange ervaring op het gebied van projectmanagement van (innovatieve) civiele werken in stad (PlanBruist) met het regenbestendig ontwerp van tuinen en publieke ruimten (Buro Regen & Water) aangevuld met procesmatige aanpak van bewonersinitiatieven en community building (UrbanBoost)  Door de  ruime ervaring met bewonersparticipatie krijgt De Regenwacht snel inzichtelijk wat er leeft op straat.

Gemaal Mercator

In maart 2016 dienden buurtbewoners Arnoud Hekkens (Triburbia), Lex de Jong (UrbanBoost) en Waternet het maatschappelijk initiatief ´Project Gemaal Mercatorstraat’ in bij Stadsdeel West. Een plan voor een nieuw ontwerp voor de zuidwesthoek van het Erasmuspark.

Het maatschappelijk initiatief komt voort uit een lange periode van gesprekken met bewoners en ondernemers, interventies rondom het gemaal – buiten expo’s en open dagen – en overleggen met het stadsdeel. Onderdeel van deze ‘upgrade’ van de zuidwest hoek van het Erasmuspark is het ’regenplein’. Het Erasmuspark in Amsterdam West is namelijk niet alleen een park maar ook een echte stadspolder: een laaggelegen park met daaromheen dijken, een ringvaart en een gemaal om de waterstanden te regelen. Het pleintje dat wordt aangelegd naast het Gemaal Mercatorstraat is het eerste ‘regenplein’ in dit deel van Amsterdam.
Lees verder